Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Norsk bistand til Syria-krisa 2016-2021

Dokument 3:13 (2022-2023), Innst. 92 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 28.11.2023Innst. 92 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til Syria-krisa 2016-2021. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens konklusjoner og kritikk. Komiteen mener at det ikke er tilfredsstillende at Utenriksdepartementet ikke har sikret seg god nok dokumentasjon av resultatene fra alle tilskuddsmottakerne, og heller ikke har gjort systematiske vurderinger av resultatene for bistandsprosjektene. Komiteen mener også at det ikke er tilfredsstillende at dokumentasjonen og arkiveringen til Utenriksdepartementet er mangelfull og lite oversiktlig. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens anbefalinger til Utenriksdepartementet om blant annet å sikre at oppfølgingen av den multilaterale bistanden på landnivå gir tilstrekkelig kunnskap om hva som blir oppnådd. Riksrevisjonens dokument vedlegges protokollen.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.11.2023

  Debattert i Stortinget 05.12.2023
  Votert i Stortinget 05.12.2023