Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår)

Prop. 130 L (2022-2023), Innst. 60 L (2023-2024), Lovvedtak 8 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 21.11.2023Innst. 60 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår). Endringene innebærer at arbeidsmiljølovens regler om informasjon som skal gis i den skriftlige arbeidsavtalen, regler om prøvetid og en ny bestemmelse om svar på forespørsler skal sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. Endringene bidrar til å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1152 av 20. juni 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår i Den europeiske union (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett. Når det gjelder endringer for å gjennomføre direktivet for arbeidstakere innenfor sjøfart, fangst og fiske vil dette skje gjennom en egen prosess med Nærings- og fiskeridepartementet som ansvarlig departement.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 21.11.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 04.12.2023