Forslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Holand og Jorunn Hageler om at Stortinget ber Regjeringa gå gjennom regelverket for garantilottordninga for fiskere, herunder ordninga med forskuddlån, og endre forskriftene for ordninga slik de var utformet før 1. januar 1996

Dokument nr. 8:55 (1996-97), Innst. S. nr. 194 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler, Lisbeth Holand Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1997 Innst. S. nr. 194 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.05.1997