Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer

Dokument 18 (2023-2024), Innst. 445 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for Stortingets presidenskap til uttalelseInnstilling avgitt 13.06.2024Innst. 445 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument 18 (2023-2024) - Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer. Komiteen støtter det overordnede målet om å legge til rette for en grundigere prosess for grunnlovsforslag, noe som både kan gi en bedre offentlig debatt og økt klarhet for den senere lovanvendelsen. Komiteen slutter seg til utvalgets anbefalinger om at det må innføres en behandling i to trinn med to separate voteringer i påfølgende stortingsperioder. Komiteen skisserer forslag til en prosedyre der det legges opp til både utredning og høringer som ledd i behandlingen. Flertallet foreslår at dette krever støtte fra en tredjedel av komiteens medlemmer, mens mindretallet mener at alle forslag skal sendes ut til skriftlig høring. Det anbefales at Stortingets presidentskap på egnet måte følger opp arbeidet med nødvendige endringer i Stortingets forretningsorden ut fra de forslag som er fremsatt.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.06.2024

  Debattert i Stortinget 20.06.2024
  Votert i Stortinget 21.06.2024