Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

Dokument 3:8 (2023-2024), Innst. 200 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 13.02.2024Innst. 200 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen. Målet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad myndighetene legger til rette for deling og gjenbruk av data mellom offentlige virksomheter. Riksrevisjonens overordnede vurdering er at det ikke er tilfredsstillende at Kommunal- og distriktsdepartementet gjennom styring og i samarbeid med de andre departementene ikke har lagt bedre til rette for å dele og gjenbruke data innad i offentlig sektor. Komiteen har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger til Kommunal- og distriktsdepartementet om å tydeliggjøre overfor de andre departementene deres ansvar for å prioritere og tilrettelegge for deling og gjenbruk av data og ta en tydelig koordineringsrolle og stille krav til deling og gjenbruk av data i offentlig sektor.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.02.2024

  Debattert i Stortinget 29.02.2024
  Votert i Stortinget 29.02.2024