Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Utnyttelse av IT-systemer på sykehus

Dokument 3:6 (2023-2024), Innst. 199 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 13.02.2024Innst. 199 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av utnyttelse av IT-systemer på sykehus. Målet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad investeringer i IT i spesialisthelsetjenesten har bidratt til mer effektivitet i pasientbehandlingen. I tillegg er mulige årsaker til ev. svak måloppnåelse belyst. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger. Komiteen har merket seg at statsråden skriver til Riksrevisjonen at hun i sin styring av helseforetakene vil be dem gå gjennom Riksrevisjonens rapport og vurdere forbedringsarbeid i lys av dette. Komiteen viser til at den digitale omstillingen i helsevesenet er viktig for å effektivisere helsevesenet i møte med de utfordringene helsevesenet står overfor. Komiteen ber derfor Riksrevisjonen følge tematikken videre. Et flertall i komiteen er tilfredse med at Riksrevisjonen har laget en plan for en felles undersøkelse av Helseplattformen.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.02.2024

  Debattert i Stortinget 29.02.2024
  Votert i Stortinget 29.02.2024