Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Jordbruksoppgjøret 2024

Prop. 105 S (2023-2024), Innst. 448 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 14.06.2024Innst. 448 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2024 under Landbruks- og matdepartementet for å følge opp Jordbruksavtalen 2024-2025, inngått mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2024. Stortinget vedtok å be regjeringen stimulere til mindre bruk av kraftfôr og mer bruk av norskprodusert grovfôr. Stortinget vedtok å be regjeringen fram til jordbruksoppgjøret for 2025 utrede en tiltakspakke for å redusere jordbruksareal som er ute av drift. Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for at ny markedsordning for melk har fungert minst ett år før det vurderes å gjennomføre reduksjon av de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk. Stortinget vedtok også å be regjeringen innen februar 2025 komme tilbake med forslag til prinsipper for beregning av inntekt i jordbruket og sammenligning med andre grupper, for å sikre demokratisk forankring av tallgrunnlaget for jordbruksoppgjørene og legitimitet til forhandlingsinstituttet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.06.2024

  Debattert i Stortinget 20.06.2024
  Votert i Stortinget 21.06.2024