Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene

Dokument 3:13 (2023-2024), Innst. 324 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 14.05.2024Innst. 324 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene. Riksrevisjonen fant det kritikkverdig at mange av helseforetakene ikke arbeider systematisk med risikostyring. Dette kan føre til at viktige utfordringer ikke blir identifisert, eller at nødvendige korrigerende tiltak ikke blir gjennomført og fullført. Mange av retningslinjene for risikostyring er ikke i tråd med god praksis. Komiteen har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger. Komiteen viser i innstillingen til at mange av risikovurderingene gir dårlig grunnlag for å vurdere om risikoen bør følges opp med tiltak, samt at det er ulik forståelse av hvilket ansvar de regionale helseforetakene har i forhold til helseforetakene. Komiteen mener dette bør klargjøres og forventer at statsråden følger opp.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.05.2024

  Debattert i Stortinget 23.05.2024
  Votert i Stortinget 23.05.2024