Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)

Prop. 86 L (2023-2024), Innst. 332 L (2023-2024), Lovvedtak 68 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 21.05.2024Innst. 332 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i brukthandellova som innebærer at lovens virkeområde i § 1 blir innskrenket. Stortinget vedtok at brukthandellova skal gjelde handelsvirksomhet med brukte og kasserte varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekt, antikviteter, motorvogner og tilhengere til motorvogner. Departementet kan i forskrift bestemme hvilke varer og gjenstander som omfattes av lovens virkeområde. Kongen kan gi forskrift om loven skal gjelde på Svalbard. Formålet med loven er å legge bedre til rette for en sirkulær økonomi ved å gjøre det enklere å drive handelsvirksomhet med brukte og kasserte gjenstander. Samtidig videreføres regelverket for brukthandel med de varekategoriene hvor det vurderes å foreligge størst risiko for økonomisk kriminalitet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 21.05.2024

  Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2024