Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Skaug og Dag Jostein Fjærvoll om endringer i lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap

Dokument nr. 8:56 (1996-97), Innst. O. nr. 84 (1996-97), beslutning. O. nr. 103 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Dag Jostein Fjærvoll, Gunnar Skaug Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1997 Innst. O. nr. 84 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997