Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (12.06.2012 Kl. 19:58:39)
 2. 1b Alternativ votering

  (12.06.2012 Kl. 19:58:39)
 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing Forslaget ble ikke vedtatt, men ble besluttet vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger