Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (06.12.2012 Kl. 20:36:51)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (06.12.2012 Kl. 20:36:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet forslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet med bakgrunn i representantforslag fra FrP, Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap og H.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger