Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 24. oktober 2012

Knut Arild Hareide

Ingjerd Schou

leder

ordfører