Voteringsoversikt for sak:

Trontaledebatt
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:43:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:43:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:43:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:47:10)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:47:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:48:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:48:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1, 3 og 4 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:49:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (05.10.2012 Kl. 13:49:49)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger