Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.03.2016 Kl. 15:04:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av SV.

  Merknad

  Representantene Arnstad(Sp) og Bjørdals(A) stemmer skulle vært MOT, slik at antall stemmer FOR er 26 og antall stemmer MOT er 137.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.03.2016 Kl. 15:08:13)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger