Voteringsoversikt for sak:

Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:21:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:21:32)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger