Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:52:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:52:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 og 12 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:53:00)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:53:20)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:53:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A og KrF.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:54:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:54:30)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:54:55)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (18.06.2014 Kl. 00:55:26)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har forkastet en rekke forslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for å forebygge svangerskap og redusere antall aborter. Enkelte av forslagene fikk varierende tilslutning fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger