Representantforslag om tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter

Dokument 8:44 S (2013-2014), Innst. 301 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Line Henriette Holten, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 301 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet en rekke forslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for å forebygge svangerskap og redusere antall aborter. Enkelte av forslagene fikk varierende tilslutning fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014