Voteringsoversikt for sak:

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:22:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 og 11 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:22:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:23:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av KrF og V.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:23:27)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:23:45)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:24:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:24:22)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (03.06.2014 Kl. 17:24:38)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger