Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 27. mai 2014

Hans Olav Syversen

Svein Flåtten

leder

ordfører