Voteringsoversikt for sak:

Pasientjournalloven og helseregisterloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:55:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 og 6 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:55:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV og V.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:55:50)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:56:13)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:57:06)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, § 10

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:57:58)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:58:27)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny pasientjournallov som skal legge til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp, skal kunne få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere. Stortinget har også vedtatt en ny helseregisterlov som skal legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av data til kvalitetsforbedring, forskning, statisitikk, helseanalyser, helseovervåkning, planlegging, styring og beredskap.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet