Voteringsoversikt for sak:

Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.03.2015 Kl. 17:16:12)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (17.03.2015 Kl. 17:16:23)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) og samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet