Voteringsoversikt for sak:

Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.11.2015 Kl. 15:43:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.11.2015 Kl. 15:44:22)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (19.11.2015 Kl. 15:44:32)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (19.11.2015 Kl. 15:44:49)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i gjeldende ordning med koordinator i spesialisthelsetjenesten. Endringen innebærer at hovedregelen om at koordinator må være lege, fjernes. Videre er det vedtatt å innføre en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Det vil være en plikt for helseforetakene å oppnevne kontaktlege for pasienter med alvorlig sykdom, og for disse pasientene vil ordningen være en rett.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen