Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om bedre trafikksikkerhet for syklende
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.03.2016 Kl. 15:02:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av KrF og V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.03.2016 Kl. 15:02:18)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, II og III.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (15.03.2016 Kl. 15:02:37)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger