Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for syklende

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 10. mars 2016

Nikolai Astrup

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører