Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  1 For
  100 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  54 For
  47 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har samtykket til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992. Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid. Regjeringen skal, før dialogen om økte ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak om Norges forslag til forsterkede mål – som utgangspunkt for denne prosessen. Regjeringen skal videre legge frem en sak til Stortinget om Norges endelige nasjonalt fastsatte bidrag for perioden 2021–2030 så raskt som mulig etter at forhandlingene med EU om felles oppfyllelse er avsluttet, og i god tid før fristen for innmelding av slike bidrag i 2020, og – på egnet måte innen våren 2017 – legge frem for Stortinget en oppsummering av de oppfordringene Paris-avtalen og Paris-beslutningen inneholder.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger