Voteringsoversikt for sak:

Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:29:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:29:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:30:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:30:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Rasmus Hanssons (MDG) stemme ble ikke registrert. Han skulle stemt MOT, slik at totalt antall stemmer MOT er 8.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:30:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:30:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:31:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:31:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:31:53)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:32:09)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (31.01.2017 Kl. 18:32:20)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog - og trenæring. Stortinget har med skiftende flertall fattet vedtak om at Stortinget ber regjeringen: a) sørge for at relevant geografisk miljø- og ressursinformasjon gjøres tilgjengelig og oppdateres, og rapportere tilbake om dette i statsbudsjettet for 2018. b) gjennomføre en prøveordning med kjøretøy med totalvekt opptil 74 tonn. c) utarbeide en strategi som stimulerer etterspørselen etter grønne trebaserte produkter og komme tilbake med denne i løpet av 2017. d) i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 legge frem et forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogsindustri. e) sørge for at tre som byggemateriale i større grad blir brukt ved offentlige innkjøp. f) utarbeide en strategi for en helhetlig og styrket satsning på forskning, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen. g) arbeide for tilstrekkelige beredskapsplaner i skogbruket.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger