Voteringsoversikt for sak:

Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:36:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:36:25)
 3. 3 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:36:45)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:37:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 - 11 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:37:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 - 6 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:37:40)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:38:00)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:38:17)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger