Innstilling fra næringskomiteen om Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 6. april 2017

Geir Pollestad

leder og ordfører