Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.02.2017 Kl. 13:35:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.02.2017 Kl. 13:35:32)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om en nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti støttet forslaget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger