Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Kjersti Toppe om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 2. februar 2017

Kari Kjønaas Kjos

Ingvild Kjerkol

leder

ordfører