Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om et universelt utformet samfunn
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (21.03.2017 Kl. 13:46:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2, 4, 6 - 19 og 21 - 26 på vegne av SV.

  Merknad

  Representanten Hadia Tajik (A) skulle stemt imot, slik at resultatet ble 4 FOR og 97 MOT.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (21.03.2017 Kl. 13:47:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3, 5 og 20 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (21.03.2017 Kl. 13:47:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (21.03.2017 Kl. 13:48:04)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om et universelt utformet samfunn med 26 ulike forslag. Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger