Representantforslag om et universelt utformet samfunn

Dokument 8:26 S (2016-2017), Innst. 218 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 218 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om et universelt utformet samfunn med 26 ulike forslag. Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2017