Voteringsoversikt for sak:

Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:49:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 og 18 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:49:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:49:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:51:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:51:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:52:22)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:52:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av H og FrP.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:53:11)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:53:50)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:54:59)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:55:35)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:56:09)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall III.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:56:48)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IV.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:57:23)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall V.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:57:51)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall VI.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:58:04)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall VII.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 17. 17 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:58:24)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene VIII, IX og X.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:59:08)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XII.

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:59:36)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XI.

  Votering fordelt på:

 20. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i inndelingen av regionalt folkevalgt nivå, jf. Prop. 84 S (2016-2017) og Innst. 385 S (2016-2017). Stortinget har vedtatt at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen, at Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune slås sammen, at Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune slås sammen, at Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune slås sammen, at Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune slås sammen og at Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune slås sammen, alle fra 1. januar 2020. I tillegg har Stortinget vedtatt flere anmodninger til regjeringen, blant annet om å utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense, samt om overføring av oppgaver til regionalt folkevalgt nivå.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger