Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Prop. 84 S (2016-2017), Innst. 385 S (2016-2017)

Merknad

Det blir avholdt felles høring i sakene Prop. 84 S, Prop. 96 S og Prop. 91 L. Det er nok å sende inn én søknad om å delta på høringen.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 01.06.2017Innst. 385 S (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i inndelingen av regionalt folkevalgt nivå, jf. Prop. 84 S (2016-2017) og Innst. 385 S (2016-2017). Stortinget har vedtatt at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen, at Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune slås sammen, at Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune slås sammen, at Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune slås sammen, at Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune slås sammen og at Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune slås sammen, alle fra 1. januar 2020. I tillegg har Stortinget vedtatt flere anmodninger til regjeringen, blant annet om å utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense, samt om overføring av oppgaver til regionalt folkevalgt nivå.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 01.06.2017

  Behandlet i Stortinget: 08.06.2017