Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Prop. 84 S (2016-2017), Innst. 385 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Det blir avholdt felles høring i sakene Prop. 84 S, Prop. 96 S og Prop. 91 L. Det er nok å sende inn én søknad om å delta på høringen.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 385 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i inndelingen av regionalt folkevalgt nivå, jf. Prop. 84 S (2016-2017) og Innst. 385 S (2016-2017). Stortinget har vedtatt at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen, at Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune slås sammen, at Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune slås sammen, at Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune slås sammen, at Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune slås sammen og at Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune slås sammen, alle fra 1. januar 2020. I tillegg har Stortinget vedtatt flere anmodninger til regjeringen, blant annet om å utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense, samt om overføring av oppgaver til regionalt folkevalgt nivå.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2017