Voteringsoversikt for sak:

Nasjonal transportplan 2018-2029
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:33:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 og 22 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:34:09)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:34:26)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:35:01)
 5. 5 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:35:20)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:35:41)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:35:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 39 og 93 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:36:20)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:36:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 44 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:36:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 og 12 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:37:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:37:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:37:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 og 16 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:38:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:38:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 - 10 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:38:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:39:53)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:40:09)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 19. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger