Nasjonal transportplan 2018-2029

Meld. St. 33 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang