Voteringsoversikt for sak:

Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (23.05.2017 Kl. 16:00:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (23.05.2017 Kl. 16:00:42)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, II, III og IV.

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger