Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å implentere musikkterapi i helsetenesta og auke den nasjonale utdanningskapasiteten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:52:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 og 4 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:52:42)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:52:59)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om å implementere musikkterapi i helsetjenesten og øke den nasjonale utdanningskapasiteten. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger