Representantforslag om å implentere musikkterapi i helsetenesta og auke den nasjonale utdanningskapasiteten

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.06.2017 Innst. 449 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om å implementere musikkterapi i helsetjenesten og øke den nasjonale utdanningskapasiteten. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2017