Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:58:12)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har gitt samtykke til å innlemme forordning om legemidler til barn (pediatriforordningen) i norsk rett. Vedtaket ble ikke støttet av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Formålet med forordningen er å sikre bedre dokumentasjon av sikkerhet og effekt, og øke tilgjengeligheten av legemidler spesielt beregnet på barn. Vedtaket innebærer at kompetansen til å ilegge økonomiske sanksjoner for brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedføringstillatelser utstedt i sentral prosedyre overfor legemiddelforetak med hovedkontor i Norge, overføres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger