Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om profittfri barnehage
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:37:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:37:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:38:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:38:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:38:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:39:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:39:39)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av A, SV og KrF.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:41:07)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av A og KrF.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:41:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:42:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (13.02.2018 Kl. 19:42:43)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 12. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om profittfri barnehage. Representantforslaget ble ikke vedtatt. Det ble vedtatt et forslag om å be regjeringen utrede lovendringer som kan gi kommunen mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager og et forslag om å be regjeringen vurder hvordan det kan sikres at ansatte i private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager. De to forslagene ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger