Representantforslag om profittfri barnehage

Dokument 8:18 S (2017-2018), Innst. 114 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.02.2018 Innst. 114 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om profittfri barnehage. Representantforslaget ble ikke vedtatt. Det ble vedtatt et forslag om å be regjeringen utrede lovendringer som kan gi kommunen mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager og et forslag om å be regjeringen vurder hvordan det kan sikres at ansatte i private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager. De to forslagene ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2018