Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om innføring av lobbyregister
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.01.2018 Kl. 10:48:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.01.2018 Kl. 10:48:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 fra Abid Q. Raja

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.01.2018 Kl. 10:48:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 fra Abid Q. Raja

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.01.2018 Kl. 10:49:27)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om innføring av lobbyregister for Stortinget og regjeringen. Tilsvarende forslag er fremmet av representanter fra Venstre ved fem tidligere anledninger. Forslaget ble forkastet mot stemmene til Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt. Et forslag fra Rødt om å be regjeringen utarbeide et register der regjeringsmedlemmer og statssekretærer registrerer sine tidligere oppdragsgiver der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser, ble forkastet mot stemmene til Sp, Venstre, SV, MDG og Rødt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger