Representantforslag om innføring av lobbyregister

Dokument 8:26 S (2017-2018), Innst. 71 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl-Erik Grimstad, Jon Gunnes Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 71 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 16.01.2018