Representantforslag om innføring av lobbyregister

Dokument 8:26 S (2017-2018), Innst. 71 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl-Erik Grimstad, Jon Gunnes Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 71 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om innføring av lobbyregister for Stortinget og regjeringen. Tilsvarende forslag er fremmet av representanter fra Venstre ved fem tidligere anledninger. Forslaget ble forkastet mot stemmene til Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt. Et forslag fra Rødt om å be regjeringen utarbeide et register der regjeringsmedlemmer og statssekretærer registrerer sine tidligere oppdragsgiver der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser, ble forkastet mot stemmene til Sp, Venstre, SV, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 16.01.2018