Voteringsoversikt for sak:

Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:47:29)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:48:29)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (22.03.2018 Kl. 18:48:56)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke), for å gjennomføre EØS-rettslige krav til reguleringen av kraftmarkedet som følge av EUs tredje energimarkedspakke. NVE skal fortsatt være reguleringsmyndighet, men det skal organiseres en uavhengig nasjonal reguleringsmyndighet, «Reguleringsmyndigheten for energi» (RME). Reguleringsmyndigheten skal blant annet holde oppsyn med de nasjonale markedene og aktørene, delta i internasjonalt regelverksarbeid og samarbeide med andre europeiske reguleringsmyndigheter på energiområdet i ACER. Det ble vedtatt at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen