Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

Prop. 5 L (2017-2018), Innst. 175 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 175 L (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 20.03.2018