Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:38:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:38:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:38:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:39:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:39:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:39:49)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger