Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. juni 2018

Geir Pollestad

Ingunn Foss

leder

ordfører