Voteringsoversikt for sak:

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.05.2018 Kl. 14:58:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (22.05.2018 Kl. 14:58:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3a Alternativ votering

  (22.05.2018 Kl. 14:59:32)
 4. 3b Alternativ votering

  (22.05.2018 Kl. 14:59:32)
 5. 4 Votering

  (22.05.2018 Kl. 14:59:54)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 6. 5 Votering

  (22.05.2018 Kl. 15:00:20)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov som avløser gjeldende personopplysningslov. Den nye loven består av to hovedelementer. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse. For det andre gis det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Det er også endret en rekke bestemmelser i særlovgivningen som følge av den nye personopplysningsloven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen